माझे मन,माझे विचार

Girl thinking about loveखूप वाटत की कोणीतरी असाव,
मनाला जाणणारं ,मनाला ओळखणारं,
मनाला समजून घेणारं आणि मनापासून आवडणारं !

गरज भासते कुणाचीतरी,
रडताना आवडणाऱ्याची,दुःखात सुख देणाऱ्याची,
आणि इच्छाना  वाव देणाऱ्याची !

खुप वाटत मनाला कुणाजवळ तरी मन  मोकळ  करता यावं,
अश्रू पुसणारं कोणीतरी असावं,मन ज्याला मानतं असं कोणीतरी असावं !

मैत्रिणीतर भरपूर असतात पण,
त्यातली एकच सखी असते,एकच जिव्हाळा असते !
मनालाही वाटतं की कोणीतरी मित्रही असावा,
आपल्याला साथ देणारा,मनापासून आवडणारा,
मन जाणणारा,मदत करणारा,जिव्हाळा असणारा,
मैत्रीचा हात पुढे करणारा !

मावळलेल्या सुर्याचा दिवस तर उजाडलेच,
माझ्या रुसलेल्या मनाला हसवणारा कुणीतरी येईलच !

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *